3490

Lightergass, refill

Art.nr. 17-750
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
  • For påfylling av butangass, med standardmunnstykke og 5 adaptere.
  • 150 g.
Påfylling:
Produktet som skal fylles, holdes loddrett med påfyllingsåpningen vendt oppover. Koble gassflaskens ventil til produktets tilsvarende åpning. Trykk stødig flere ganger (ca. 10 sekunder hver gang).

Se til at tenneren er helt tom for gass før påfylling, fordi blanding av ulike gasskvaliteter kan føre til at tenneren brenner dårligere eller ikke vil tenne.
Fare
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt