8990
224,75 / L

Desinfeksjonsspray, 70 % alkohol

Art.nr. 36-8775

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Desinfeksjonsmiddel som effektivt dreper bakterier, virus, gjær og de fleste typer muggsporer. Produktet desinfiserer dørhåndtak, toalettseter, vannkraner og andre gjenstander der det ofte havner mikrober. Også egnet for desinfeksjon av hender. Kan forårsake tørre hender ved langvarig bruk. pH 7, luktfri. 400 ml.
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter