8990
224,75 / L

Desinfeksjonsspray, 70 % alkohol

Art.nr. 36-8775

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Desinfeksjonsmiddel som effektivt dreper bakterier, virus, gjær og de fleste typer muggsporer. Produktet desinfiserer dørhåndtak, toalettseter, vannkraner og andre gjenstander der det ofte havner mikrober. Også egnet for desinfeksjon av hender. Kan forårsake tørre hender ved langvarig bruk. pH 7, luktfri. 400 ml.
Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter