119,-
29,75 / L

Grovrengjøring

Art.nr. 36-851

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Meget effektiv smussløser som etterlater en helt fettfri og ren overflate. Egnet til all rengjøring som krever litt ekstra effekt. Utmerket som rengjøring før maling, for rengjøring av interiør i kjøretøy, samt for rengjøring i hjemmet, f.eks. trekk, matter, garasjegulv og plastmøbler. Bruk egnede beskyttelseshansker.4 l
Fare
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter