7990

Oppvaskmaskintabletter

Art.nr. 36-0056

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
"7-i-1"-tablett av høy kvalitet. Fett- og flekkløsende ingredienser sammen med aktivt oksygen gir ekstra vaskekraft. Inneholder også natriumkarbonat, som forebygger kalkavleiringer og beskytter oppvaskmaskinen. Uten fosfat. 100 stk.

OBS! Produktet skal ikke brukes ved vask av aluminium, krystall, temperaturfølsom plast m.m.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt