2990
14,95 / KG

Vaskemiddel for farget tøy, pulver

Art.nr. 36-5914
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Et maskinvaskemiddel, 30 °C, 40 °C, 60 °C eller 95 °C. Velegnet også for håndvask. Beregnet for ‎alle typer tekstiler, unntatt silke og ull. Uten fosfat og zeolitt. 2 kg.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Inneholder 4-t-Butylcyclohexyl acetate; Hexyl salicylate; Dimethylmyrceton; Lipase; Substilisin,; Alpha-amylase. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter