Bore i fjell eller rive ned en mur?

Bore i fjell eller rive ned en mur?

Med en borhammer gjør du arbeidet raskt og effektivt. Når du skal i gang med arbeid i krevende materialer som fjell og mur, trenger du verktøy som leverer kraft på den riktige måten. Det gjør at arbeidet går raskere og at du ikke sliter deg ut. Det er da borhammeren kommer inn i bildet

En borhammer er ganske enkelt laget for å gjøre jobben i de hardeste materialene. Mange forveksler nok en borhammer og en slagboremaskin. Det er egentlig ikke så rart ettersom begge deler gir deg et verktøy der boret både roterer og slår på samme tid, slik at du kan bore mest mulig effektivt i mur, fjell og betong. Men det er stor forskjell på slagmekanismene. Slagboremaskiner er laget slik at det er kraften brukeren legger på verktøyet som gjør at boret slår - altså må du selv presse på verktøyet for at boret skal slå mot materialet du borer i. Det blir du fort ganske sliten av, særlig om du skal bore store og dype hull. Slagboremaskinen egner seg imidlertid godt for de litt mindre hullene.

Borhammeren – verktøyet som slår på egenhånd

Borhammeren har en egen mekanisme som sørger for at boret slår. Enkelt forklart sitter det et stempel inni maskinen som sørger for at boret slår mot materialet du borer i. Dermed trenger du ikke legge noe press på maskinen når du bruker en borhammer, men kan la den jobbe seg innover i materialet på egenhånd. I de fleste tilfeller vil borhammeren derfor gjøre jobben raskere og på en mer behagelig måte enn en slagdrill.

En borhammer har dessuten innstillingsvalg som gjør at den er egnet til flere forskjellige oppgaver:

  • Boring av store, dype hull i harde materialer
  •   Meisling i harde materialer
  •   Boring i treverk, metall og plast

Skal du bore i mur, fjell og betong skal maskinen være innstilt på både slag og rotasjon. Da vil boret både rotere rundt og slå mot materialet du borer i. Skal du meisle må du slå av rotasjonen slik at maskinen kun slår. For boring i treverk, metall og plast skal du kun bruke rotasjonsinnstillingen.

De fleste borhammere bruker bor og meisler med SDS+-feste. Til forskjell fra tradisjonelle, sylindriske bor, har alle SDS+-bor og meisler samme størrelse på innfestningen og de festes i maskinen ved å entre dem og vri rundt.  Det er ikke mulig å bruke tradisjonelle bor med sylindrisk innfesting i en maskin med SDS+ uten å bruke en borchuck med SDS+-feste.

Husk ellers å bruke riktige bor til oppgaven du skal gjøre – du kommer nemlig ikke langt med et bor beregnet for treverk når du skal bore hull i betong. Da må du bruke et hardmetallbor som tåler påkjenningen. Skal du bore i metall er det viktig å bruke skjæreolje for smøring og avkjøling av verktøyet og materialet. Husk også at du ikke må bore med for høy hastighet; dess større hull du skal bore, jo lavere hastighet.

Vedlikehold av borhammeren

Borhammeren din holder lenger dersom du vedlikeholder den på riktig måte. Etter bruk bør du rengjøre den ved hjelp av en myk, tørr klut eller børste. Ventilasjonsåpninger, strømbryter og chuck kan rengjøres med støvsuger eller en myk børste. Pass på at du ikke får vann inn i maskinen da det kan forårsake kortslutning.

Hver 30. arbeidstime eller ved behov bør du dessuten åpne maskinens smørelokk og fylle på med høytemperaturfett. Du skal ikke fylle på mer fett enn at du ser veivstangen. Du bør også kontrollere kullbørsten. Om maskinen plutselig stopper under drift, kan det være denne som er utslitt. Da må den byttes ut med en ny.