I desember er det ekstra viktig med god brannsikkerhet

I desember er det ekstra viktig med god brannsikkerhet

I julen er det ekstra viktig med god brannsikkerhet enten det er hjemme eller på hytta. Desember er årets verste brannmåned og det oppstår flest branner rundt juletider. Peisen fyres opp , stearinlys blir mer populære og vi tilbringer mer tid inne. Samtidig øker bruken av elektrisk utstyr, og brannfaren og risikoen for uhell øker i samme takt.

Røykvarslere – første tegn på trøbbel

1. desember er røykvarslerens dag, som også markerer starten på årets mest brannfarlige måned. Alle boligeiere skal ha minst èn røykvarsler i hver etasje. Vi legger sjeldent merke til dem, men de er helt avgjørende dersom vi skal komme oss ut av boligen i tide. Røykvarslere vekker alle som sover og styrker reaksjonsevnen. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når dørene mellom er lukket.

Kontroller røykvarsleren:

 • Bytt batteri på varsleren en gang i året.
 • Sjekk at røykvarsleren virker og at alarmen høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren er lukket.
 • Hold den ren og fri for støv.
 • Test den en gang i måneden. (Hold test-knappen inne i noen sekunder) Da skal den begynne å pipe. Piper den ikke, må du bytte batterier og teste på nytt.
 • Dersom røykvarsleren gir fra seg korte pip, så bør du bytte batteri og sjekke om den fungerer.

Du kan også kjøpe tester for røykvarslere som tester varslerens funksjon på en enkel og trygg måte.

67942

Brannslukkere

Håndslukkere, eller brannslokkere som de ofte blir kalt, er det mest brukte slukkeutstyret i norske hjem. Brannslukkere er påkrevd i alle boenheter, og det anbefales å ha èn i hver etasje. Det kan enten være en håndslokker med 6 kg pulver, 6 liter skumslukker med minimum effektivitetsklasse 21A, eller en tilkoblet husbrannslange. Effektklassen 21A er et mål på hvor stor brann et apparat kan slukke, og den står oppført sammen med en A på apparatet. Den høyeste effektklassen er 55A.

67948

Erfaringen til Biltema er at de fleste velger skumapparater. De består av vann, skumveske og luft, der skummet kveler forbrenningsprosessen. De forårsaker mindre sekundærskader som f.eks. ødeleggelser på møbler, tekniske installasjoner og apparater.

Pulverapparater er effektive mot brann i tre, tekstiler, plast, bensin, olje og gassbranner. Pulverapparater består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. Ulempen her er at pulverstøvet trenger inn og påfører mer sekundærskader enn skumslukkere.

Som bruker av bolig er du selv ansvarlig for å kontrollere at brannslukkeren fungerer. Dessverre er de fleste av oss for dårlige til å sjekke om utstyret er i orden.

Dette bør du sjekke:

 • Er alle i husstanden klar over hvor brannslukkeren er plassert?
 • Er den lett tilgjengelig, godt synlig, og bruksanvisningen leselig?
 • Er den uten synlige skader?
 • Har den en trykkindikator, og viser indikatoren grønt – tilfredsstillende trykk?
 • Har den forsegling/plombering som ikke er brutt?
 •  Er slangen hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
 • Er kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
 • Er pulveret løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i fem til ti sekunder. Da skal man kunne høre og føle at pulveret er løst / flyktig og ”renner” i beholderen.

I tillegg sier reglene at apparater med pulver skal kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner hvert 5 år og på utvidet kontroll og service hvert tiende år, mens apparater med skum skal kontrolleres av fagpersoner og på utvidet kontroll og service hvert femte år.

LED Lys

LED lys er å anbefale til julebelysning, fordi LED-pærene er mer robuste og har lengre levetid. Samtidig er de mindre energikrevende enn andre pærer, og varmeutviklingen blir mindre en glødepærer noe som reduserer brannfaren.

Brannøvelse hjemme

En bolig blir overtent på få minutter. Da er man avhengig av å redde seg ut raskt. I en brannøvelse bør man trene på praktisk evakuering av huset. Prøv ulike rømningsveier, avtal hvem som skal gjøre hva og hvilken rekkefølge man skal gå i. Oppklar og avtal en felles møteplass på utsiden.

Det beste er å ha brannøvelse hjemme 1-2 ganger i året.