Bygg en terrasse på søyler

Bygg en terrasse på søyler

Ved å bygge en terrasse på søyler er du sikret en stabil og holdbar terrasse over mange år, så sant du gjør det på riktig måte. Her gir vi deg noen tips til hvordan du gjør det.

Bærebjelker og bjelkelag

Det fleste bygger terrassen med bærekonstruksjon i bunn og bjelkelag oppå. Bærekonstruksjonen bygges typisk med konstruksjonsvirke med dimensjon 48x198. Bjelkelaget utføres gjerne med 48*148 mm. konstruksjonsvirke.

Først fester du en bærebjelke til husveggen. Det er denne bjelken som bestemmer høyden på terrassen, så bruk litt tid på å tenke gjennom plasseringen med tanke på eventuelle dører mv. Bruk franske treskruer for treverk og ekspansjonsbolter for mur - én skrue per 60 cm. i begge tilfeller.

Nå må du få på plass de andre bærebjelkene. Det krever graving og støping, men først bør du sette opp et såkalt salingsbord. Det vil si et bord som går parallelt med og er i plan med overkanten av bjelken du har festet husveggen. Det plasseres litt utenfor der du skal ha siste bærebjelke eller rekke med søyler.

Salingsbordet festes i pinner du slår ned i jorden og. For at det skal stå støtt bør pinnene støttes opp med skråstilte planker som hviler på bakken. For å få det i riktig høyde bruker du en lang planke (rettholt) og et vater mellom bærebjelke og salingsbord.

Grave hull til fundamenter

Nå skal du bruke rettholten til å markere hvor du skal grave hull til fundamentene. Forutsatt bærekonstruksjon av 48*198 og bjelkelag på 48*140 gjelder følgende:

  • Det skal være ca. 2 meter avstand mellom bærebjelkene
  • Det skal være ca. 2,5 meter avstand mellom fundamentene til hver bjelke

Legg rettholten oppå bærebjelken på husveggen og salingsbordet. Detter fester du en loddesnor på punkter som korresponderer med målene i listen over. Loddet på snoren vil da peke på senterpunktet for plassering av fundamentet.

Så er det bare å grave, men husk å tenke på telesikring slik at du ikke risikerer at frosten om vinteren ødelegger eller løfter fundamentene ut av posisjon. Det er to måter å gjøre det på:

  • Grave til frostfri dybde, som regel mellom 1 og 1,5 meter dypt.
  • Grave 30 – 50 cm. og markisolere

Enten du har gravd til frostfri dybde eller markisolert, er neste steg å sette ned et støperør der loddesnoren peker og fiksere røret ved å fylle pukk i det utgravde hullet. Deretter fyller du røret med betong og setter ned en stolpesko. Høyden på stolpeskoen finner du ved å måle 198 mm. ned fra underkant av rettholten til bunnen av stolpeskoen. For at stolpeskoen ikke skal synke ned i betongen er det lurt å støtte den opp i riktig høyde med et par klosser.

Det kan være lurt å bruke justerbare stolpesko i denne delen av prosessen. De kan nemlig justeres til riktig høyde i etterkant. Da støper du dem fast litt lavere enn de skal være til slutt, så bruker du skiftenøkkel til å løfte dem til riktig høyde etter at fått på plass bjelkene.

Gjenta prosessen beskrevet i dette avsnittet til du er ferdig med alle fundamentene.

"

Bjelkelag og terrassebord

Med alle bærebjelker på plass kan du sette i gang med bjelkelaget. Dette skal legges på tvers av bærebjelkene. Med terrassebord 28 mm. tykkelse skal det være 60 cm. mellom senterpunktene på bjelkene. Bruker du tynnere terrassebord må du ned til 40 cm. mellom senterpunktene. Vi anbefaler å feste bjelkene til bærebjelkene med beslag og beslagsskruer.

Så er på tide med innspurten, nemlig å legge terrassebord. Bruk to skruer i hver bjelke og pass på at du ikke får flere skjøter ved siden av hverandre over samme bjelke. Sjekk produsentens anvisning når det gjelder anbefalt avstand mellom terrassebordene. Her kan det være forskjeller fra produsent til produsent.

Rent estetisk kan det være fint å montere de ytterste bordene med litt overheng over bjelkelaget. Har du planlagt litt i forkant kan du dessuten unngå å måtte skjære til en tynn flis innerst ved husveggen.

Terrassebordene trenger ikke å kappes til riktig lengde ved montering. Det er bedre å la dem være litt for lange og sage dem av i etterkant. Den letteste måten å gjøre det på er å markere en linje over alle bordene med en krittsnor og sage langs linjen med en sirkelsag eller håndsag.

Er terrassen høyt over terrenget bør du dessuten lage et rekkverk. Dette er det lurt å tenke på tidlig i byggingen ettersom det kan ha konsekvenser for hvordan du går frem.