Spar penger med enkelt oljeskift!

Spar penger med enkelt oljeskift!

Mange skifter olje og filter på bilen samtidig som sommerdekkene kommer på. Hvilken motorolje du bruker påvirker bilens yteevne, drivstofforbruk og motorens levetid. Men hvilken olje bør du bruke? Her kan det være lett å bli forvirret, men det er alltid hjelp å få.

Er du i tvil om hvilken olje du bør velge, kan du spørre betjeningen på Biltema eller sjekke bilens instruksjonsbok. 

Normalt skiftes olje og filter årlig, men dette avhenger av hvordan du kjører og hvor mange kilometer du legger bak deg. Nyere biler varsler når det er behov for oljeskift. Velg aldri å overse dette varselet.  Er du i tvil om når bilen sist fikk ny olje, er det lurt å skifte – uansett.

Oljen er svært viktig for bilen. Den flyter gjennom vitale deler og holder motoren i gang. Når du skal kjøpe motorolje er to ting avgjørende: Oljens tykkelse (viskositet) og om det er helsyntetisk, delsyntetisk eller mineralbasert olje.

"

Krype under

Viskositet er et mål på oljens motstand mot å flyte. Oljer som er beregnet for kalde temperaturer er merket med W (Winter). Tykkelsen står beskrevet på oljekannen med to tall og en bokstav - eksempelvis 5W-30. Tallene viser at oljen endrer seg fra det første til det andre tallet ettersom temperaturen på motoren stiger. Er det første tallet lavt, så er oljen mer tyntflytende i kald tilstand og gjør kaldstart av motor enklere og mer skånsomt.

En helårsolje (5W-40 eller 10W-40) passer til de fleste motorer - både bensin og diesel. Men det er alltid viktig at du dobbeltsjekker med instruksjonsboken. Dieselmotorer kan ha spesielle krav til oljen.

Før du skifter olje, bør du kjøre bilen en liten runde i nabolaget, slik at oljen blir varm. Da er det enklere å tappe oljen av motoren. Pass på så ikke oljen blir altfor varm - da kan du brenne deg på den.

Starte opp igjen

Vanligvis heiser man opp bilen, men du kan fint krype under, løsne bunnpluggen og la oljen renne i et oppsamlingskar som du plasserer oppå avispapir. Husk å sikre bilen godt før du legger deg under.

Vil du tømme motor for olje, kan du også bruke en oljepumpe som føres inn i hullet til peilepinnen for å pumpe oljen ut. Uansett hvilken tappemetode du velger, er det viktig at du løsner påfyllingslokket for at oljen skal renne enkelt ut.

Når motoren er tom, løsner du oljefilteret. Sørg for at bunnpluggen er skrudd riktig til, og start påfylling av ny olje etter at du har satt på plass nytt filter. La oljen synke godt på plass før du starter motoren.

Ved første start etter oljeskift kan du risikere at varsellampe for olje lyser, men dette er helt normalt. Den gir seg etter noen sekunder.

DETTE TRENGER DU

  • Riktig type olje og filter
  • Oljefilternøkkel
  • Pipenøkkel til bunnpluggen
  • Oppsamlingskar for spillolje
  • Trakt
  • Papir eller filler til å tørke med