Sjekket om sikringsskapet fortsatt holder mål?

Sjekket om sikringsskapet fortsatt holder mål?

De fleste ting du har i boligen din krever vedlikehold, oppgradering og utskifting på et eller annet tidspunkt. Det mest iøynefallende er trolig de tingene du ser hver dag, slik som vegger, tak, gulv, møbler osv. Og trolig går oppmerksomheten rundt dette i en del tilfeller på bekostning av ting som er mindre synlig, men faktisk langt mer viktig. For eksempel det elektriske anlegget og sikringsskapet – særlig hvis du er en av de mange som fremdeles har et sikringsskap fullt av gamle skrusikringer.

Har du et slikt er det lurt å være litt ekstra oppmerksom. Det skyldes at elektriske anlegg med skrusikringer ofte er av eldre årgang. Og selv om det ikke er problematisk i seg selv, betyr det ofte at anlegget ikke er dimensjonert til den bruken vi har i dag. På kjøkkenet har du kanskje bare tre kurser, tilpasset et helt annet forbruksmønster enn du har i dag. Etter dagens standarder trenger du typisk det dobbelte eller mer for å håndtere oppgavene. Når du da bruker både oppvaskmaskin, alle sonene på koketoppen, mikrobølgeovn, kjøkkenmaskin osv. på samme tid, kan du ganske enkelt risikere at kursene blir overbelastet.

Da bør jo kursen koble ut, tenker du kanskje? Det gjør den også på et tidspunkt, men du skal vite at skrusikringer er laget for å tåle forholdsvis stor overbelastning en god stund før de kobler ut. I løpet av denne tiden kan de faktisk bli så varme at det er risiko for branntilløp. Risikoen for varmgang øker dersom sikringene ikke er skrudd ordentlig til.

Derfor er det viktig at du holder oppsikt med sikringene og har et bevisst forhold til strømforbruk og effekt. Særlig i vinterhalvåret, da strømforbruket er på det høyeste, bør du ta jevnlige sjekker av om sikringene blir varme og at de er godt skrudd til. Uten at du rører dem vil nemlig materialet i sikringene utvides og krympes som følge av endringer i temperatur. Da løsner de litt etter litt og får dårligere kontakt over tid.

Du bør vurdere nytt sikringsskap

Selv om du tar alle forholdsregler og passer godt på, er det ikke til å komme unna at et elektrisk anlegg med skrusikringer begynner å nærme seg best før-datoen. Det kan med andre ord være grunn til å vurdere en overgang til moderne automatsikringer eller jordfeilautomater.

Med jordfeilautomater trenger du ikke bekymre deg for varmgang eller dårlig kontakt som følge av at sikringen løsner. Der er nemlig lederne i kablene tilkoblet med skruer på koblingspunktene, slik at de sitter godt uten risiko for å løsne over tid. Varmgangen unngår du ved at en moderne sikringer kobler ut tidligere enn en skrusikring – altså kan de ikke overbelastes like mye. Dessuten gir de mye bedre sikkerhet mot såkalte jordfeil.

Skulle en automatsikring koble ut trenger du bare å vippe på en bryter for å få strømmen tilbake. Da er det slutt på tiden der sikringen ryker en lørdagskveld og du ikke har flere sikringer igjen. Dersom det er overbelastning som fører til at sikringen kobler ut - husk å redusere belastningen for å unngå at det skjer igjen.

I et skap med moderne sikringer får du forresten også mer plass. I stedet for at hver kurs har to sikringer, slik det er med skrusikringene, har du kun én sikring per kurs med jordfeilautomater. Dessuten er sikringene mindre i seg selv. Dermed får du mer plass til å utvide antallet kurser over tid.

Elektrikeren gjør jobben – ofte til fastpris

Det trenger faktisk ikke blir så dyrt å bytte ut det gamle skapet til et splitter nytt med moderne sikringer. Ofte får du pakkepriser på utskiftingen som inkluderer nytt skap med et visst antall jordfeilautomater, samt arbeidstimene som kreves for å gjøre jobben. Ofte holder det å kun bytte skap og sikringer, men i en del tilfeller må det skiftes ut kabler eller legges opp nye kurser for å håndtere og fordele belastningen bedre og jevnere. Det avhenger blant annet av alderen på det elektriske anlegget og hvordan det er vedlikeholdt. Hva som kreves i din bolig kan en elektriker svare på.

Husk også at all jobben skal gjøres av elektriker. Du har ikke lov til å gjøre noe av dette arbeidet på egenhånd.