Med denne måler du fuktigheten enkelt

Med denne måler du fuktigheten enkelt

For å få et godt svar på hvor mye fuktighet et materiale inneholder, bør du gå til anskaffelse av en fuktmåler. Det er ganske enkelt et lite apparat med et par sensorer eller spisser som kan stikkes inn i et materiale. Deretter kan du lese av et tall på en liten skjerm – og det er disse tallene som forteller deg hvor fuktig materialet er.

Måten en fuktmåler fungerer på handler i bunn og grunn om elektrisitet. De to sensorene du stikker inn i materialet er faktisk elektroder som måler spenning. Det høres kanskje litt rart ut ettersom vi er på jakt etter andelen vann i materialet. Forteller vi deg imidlertid at vann leder strøm, skjønner du kanskje at det er en logikk her. Jo mer vann det er i materialet, jo mer strøm vil det lede. Elektrodene måler altså hvor mye strøm som ledes og dermed hvor mye vann det er i materialet. Ganske genialt, egentlig.

Det finnes også fuktmålere uten spisse elektroder. Slike kan brukes uten å bryte overflaten på det du skal måle, såkalt ikke-destruktive målere.

Hva brukes den til?

En fuktmåler kan være nyttig i flere sammenhenger. Det mest innlysende er nok å bruke den for å finne ut om kledningen er tørr nok til at du kan ta penselen fatt og male huset. Da er du på jakt etter fuktinnhold under 18 prosent. Det finnes imidlertid også de som er strengere og som vil ha fuktprosenten under 15 prosent. Uansett hvilken grense du velger å forholde deg til er det svært nyttig å ha en fuktmåler for hånden. Selvsagt kan du også bruke fuktmåleren til alt annet treverk som skal male eller overflatebehandles, enten det dreier seg om terrassen, hagemøbler, blomsterkasser eller noe annet.

En fuktmåler er dessuten nyttig å ha for å finne ut om fyringsveden som har ligget i stabler utendørs siden vinteren er klar for å fyres med i peisen. Kjøper du fyringsveden din kan det være nyttig å ha den for å ta stikkprøver av leveransen. For ved er du ute etter fuktprosent på maksimalt 20 %. Fyrer du med ved som er fuktigere enn dette vil du oppleve dårlig forbrenning, mer sot og økt risiko for pipebrann.

Bruk den riktig

For at fuktmåleren skal være et nyttig verktøy er det viktig at du bruker den på riktig måte. Dersom måleren kan kalibreres eller har mulighet for innstilling av justeringsverdier, må du gjøre dette før første gangs bruk. Det sikrer at måleren viser riktige verdier Informasjon om dette finner du i bruksanvisningen.

Dernest må du stille inn måleområde eller type materiale du skal måle i. Enkelte fuktmålere kan måle fukt i både tre/papir og harde materialer, mens andre kun kan måle i treverk. Til gjengjeld har de gjerne innstillinger for å måle i ulike typer treslag. Atter andre kan måle i både treverk, mur/betong, gips osv. Det er viktig å ha et forhold til dette både før du velger måler og i praktisk bruk.

Når du skal gjøre selve målingen stikker du elektrodene så langt inn i materialet du kan og venter til en verdi vises i displayet. Det tar typisk mellom ett til to sekunder. Bruker du en fuktmåler uten spisse elektroder er det viktig at du holder sensoren vinkelrett mot underlaget du skal måle.

Vær oppmerksom på at det kan være forskjeller i fuktighet på ulike steder, særlig på store flater som et helt hus. Derfor er det viktig å gjenta målingen flere steder for å få et dekkende bilde av tilstanden. Solveggen kan være tørr og klar for maling, mens vegger som står mye i skyggen kan være for fuktige.