Nå kan du montere så mange ekstralys du vil!

Nå kan du montere så mange ekstralys du vil!

Med de lange og mørke vintrene vi har i Norge, er det mange som ønsker og trenger bedre lys på bilene sine for å kunne ferdes trygt. De nye reglene bidrar til å gjøre myke trafikanter mer synlige, og samtidig begrense viltfaren.

Bakgrunnen for endringen er at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, og overgangen fra fjernlys til nærlys er mindre krevende for førerens syn.

Regjeringen endret derfor regelverket og fra mandag 1. oktober 2018 ble reglene for montering av ekstralys på bil mer fleksible. Nå kan du montere så mange ekstralys du vil på bilen!

Lys trenger ikke lenger å være montert parvis, og den maksimale lysstyrken på biler som hittil har vært 480 lux, er fjernet. Nå er det altså ikke noe regler på maksimal lysstyrke.

Fire raske tips

1. Dobbeltsjekk at lyktene er godkjente.

2. Plasser lyktene på et hensiktsmessig sted. Lyktene skal ikke være forstyrrende overfor føreren.

3. Pass på at lyktene sitter godt. Ekstralys som er ujusterte/vibrerer og ikke sitter på plass er irriterende.

4. Ta hensyn til andre trafikanter når du monterer og bruker lysene. Lysene skal blendes ned når man møter andre kjøretøy, det vil si at de må kobles riktig.

Vårt utvalg av ekstralys