Normal luftfuktighet inne

Normal luftfuktighet inne

I et land med mye kaldt vær, regn, snø og lange perioder med lite dagslys, er det kanskje ikke så rart at vi tilbringer mye tid inne. Faktisk bruker vi så mye som 90% av tiden vår innendørs – mye av den i boligen vår. Da er det viktig å holde kontroll på inneklimaet.

Dårlig inneklima handler som regel om at luftfuktigheten er for høy. Det kan ha flere negative konsekvenser. Blant annet kan det føre til vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier. Det kan i sin tur føre til helseplager knyttet til slimhinner, nese, hals og lunger. Dessuten øker risikoen for astma, luftveisinfeksjoner og mer generelle plager som trøtthet, nedsatt arbeidsevne og hodepine. Ikke spesielt trivelig med andre ord.

For å måle luftfuktighet er det vanlig å bruke et hygrometer. Denne typen instrument gir deg informasjon om at den relative luftfuktigheten i boligen, som er et mål på forholdet mellom vanndampmengden i luften og den maksimale vanndampmengden luften kan inneholde om den var mettet.

Mange hygrometere er trådløse og kan brukes med flere sensorer eller givere. Det vil si at sensorer plassert i ulike rom i boligen kan sende signaler til en sentralt plassert enhet slik at det er enkelt å holde oversikt over alle rommene.

Hva er akseptabel luftfuktighet?

Ettersom den relative luftfuktigheten i utendørsluften varierer, vil det også være forskjeller i innendørsluften gjennom året.

Et generelt utgangspunkt er likevel at den relative luftfuktigheten innendørs ikke bør overstige 60% om sommeren. Vinterstid bør den ikke være høyere enn 40% i de varme oppholdsrommene. På soverom og andre rom der du typisk har det kaldere, kan luftfuktigheten ligge opp mot 50%.

For å få et godt bilde av luftfuktigheten hos deg selv, er det smart å måle over noe tid. Da tar du utendørsforholdene ut fra ligningen og får mest mulig reelle målinger basert på de normale fuktkildene og aktivitetene i huset.

Slik reduserer du luftfuktigheten

Mye av luftfuktigheten skyldes helt normale aktiviteter og er derfor ganske enkle å påvirke. Tørker du for eksempel klær i oppholdsrom, bør du vurdere å gjøre noe med det. En vanlig klesvask tilfører faktisk mange liter vann til inneluften når den tørker og fører til økt luftfuktighet. Har du mulighet til det, bør du alltid tørke klær på et bad eller vaskerom med ventilasjon.

Har du ikke plass til det, kan du med fordel bruke en avfukter under klestørk i vanlige oppholdsrom. Ellers kan det være lurt å bruke tørketrommel med kondensfjerning for klær som er egnet for det.

Når du lager mat bør du bruke kjøkkenviften for å få ut så mye som mulig av den fuktige luften som oppstår. Det kan faktisk være lurt å la kjøkkenviften stå på også når du ikke lager mat. Den skaper nemlig et undertrykk som bidrar til å skifte ut den fuktige luften i boligen.

Det er også viktig å bruke viften på badet for å få ut fuktig luft som oppstår når du dusjer eller bader. Har du ikke vifte på badet bør du få installert en slik. Husk at det skal være en luftspalte under baderomsdøren for å få god luftgjennomstrømning. Det er mulig å ettermontere ventilrister nederst på dørbladet dersom du ikke har luftespalte.

Du bør dessuten gjør det til en vane å gjennomlufte 2-3 minutter hver dag i vintersesongen. Det gjelder spesielt for boliger som ikke har ventilasjonsanlegg. Du trenger ikke å være bekymret for at en slik gjennomlufting skal påvirke innetemperaturen. Selv om det er 15 minusgrader ute vil du fort få temperaturen tilbake til normalen ettersom det meste av varmen sitter i veggene og inventaret.

Er boligen dårlig ventilert,og du ikke får skiftet ut luften jevnlig, kan det hjelpe å montere ventiler i veggene dersom du ikke har det fra før av. Det kan også være smart å montere spalteventiler i vinduene. Da blir du ikke like avhengig av stadig gjennomlufting av boligen.

Luften skal heller ikke være for tørr

Du skal også være litt obs på at inneluften ikke blir for tørr. Da snakker vi om relativ luftfuktigheten på 10-15%. Det er riktignok ikke skadelig, men det kan oppleves som ubehagelig. Typiske konsekvenser av for tørr luft er kløe i øynene, tørr hud og økte utladninger av statisk elektrisitet.

Har du for tørr luft kan det faktisk være fornuftig å gjøre noen av tingene som frarådes for å unngå for høy luftfuktighet. For eksempel å sette en klesvask til tørk i stuen eller la badedøra stå på gløtt mens du dusjer.