Slik henger du opp bilder

Slik henger du opp bilder

Å henge opp noen bilder her og der bør egentlig være ganske enkelt, men mange kommer likevel i stuss når jobben faktisk skal gjøres. Det første du må tenke på er hvilket materiale du skal henge opp bildet på, altså hva veggen er laget av. Ulike materialer krever nemlig ulike festemidler. Det er stor sjanse for at du har vegger i ett av disse tre materialene:

  • Treverk
  • Gipsplater
  • Mur

Treverk er det enkleste

Med vegger av tre står du overfor den aller enkleste jobben. Da holder det ofte med en spiker eller skrue av passende størrelse. Utfordringen med spiker er imidlertid at vekten på bildet kan bøye spikeren nedover og utvide hullet i veggen. Da siger bildet og du kan risikerer at det faller ned. For å unngå det kan du bruke det som kalles for X-kroker. De fordeler vekten jevnere enn en enkel spiker og de har en stor krok som er enkel å henge selve bildet på.

Gips krever spesielle kroker

Med gipsplater er det heller ikke noe stort problem å henge opp bilder, men gips gir mindre hold for det du skal henge bildet på enn treverk. For de aller minste bildene kan det fungere det med spiker eller stift, men du bør slå den inn så den står litt på skrå. Det aller beste er likevel å bruke egne bildekroker ment for oppheng på gips. De har mothaker som gjør at kroken sitter godt i gipsen etter at du har slått dem inn. Med denne typen kroker kan du henge opp bilder med vekt opp til 25 kg.

Skal du henge opp bilder som er tyngre enn dette bør du bruke gipsanker med skruer eller plateekspander. Begge deler krever at du forborer et hull som ankeret eller ekspanderen settes inn i.

Mur kan være vanskelig

Vegger av mur er ofte de mest krevende å henge bilder på. Mur kan nemlig være så mangt, eksempelvis solid betong, mer porøs lettbetong, Leca-blokker eller teglstein med murpuss. For betong kan du bruke såkalte XB-kroker. De er utstyrt med små, herdede stifter som du slår inn i betongen. Stiftene stikker litt ut på baksiden av kroken slik at det skal bli lettere å plassere kroken før du begynner å banke stiftene inn. Det finnes også herdede stifter/spiker som du kan slå inn i betongen på samme måte som du ville slått inn en spiker i treverk.

En sikker løsning i de fleste tilfeller er å bruke plugg og skruer. Det vil si at du må forbore et hull, plassere en plastplugg i hullet og skru inn en skrue eller banke inn en spiker. Det finnes flere typer universalplugger som passer for ulike typer mur. Dermed er det ikke kritisk avgjørende å vite akkurat hva slags type mur veggen faktisk er laget av.

På linje og i riktig høyde

For å få bildene på linje kan du eksempelvis gjøre slik:

  • Marker en rett linje på veggen der du vil at underkanten av bildene skal være.
  • Plasser bildet på linjen og marker rammens overkant på veggen
  • Snu bildet og mål avstanden fra overkanten av rammen og ned til opphenget
  • Overfør dette målet til veggen ved å måle deg ned fra den øverste markeringen på veggen
  • Slå inn spiker eller annet bildeoppheng og heng opp bildet

Så gjentar du prosessen for alle bildene du vil henge opp.

Hva angår høyde på bildene bør du ta utgangspunkt i at midten av bildet eller bildeveggen skal være ca. 170 cm. fra gulvet. Avstanden mellom bildene bør ikke overstige 10 cm. og kan gjerne være mindre.