Solcellepaneler – fang gratis energi fra solen

Solcellepaneler – fang gratis energi fra solen

Et solcellepanel består av mange mindre solceller som fanger opp og omdanner solens energi til energi som kan lagres i et batteri. Med batteriet kan vi deretter bruke den energien til forskjellig utstyr, for eksempel et 12 V kjøleskap i en båt.

Forskjellige typer solcellepaneler – monokrystallinske og polykrystallinske

Monokrystallinske solcellepaneler

Monokrystallinske solcellepaneler er vanligvis montert på en tynn plate av plast eller aluminium. Fordelen med disse er at du kan montere panelene direkte på underlaget enten med skruer eller med lim. Oftest er disse panelene bøybare. Monokrystallinske solcellepaneler er litt mer effektive enn polykrystallinske og koster dermed litt mer.

 

Polykrystallinske solcellepaneler

Polykrystallinske solcellepaneler er vanligvis montert på en aluminiumsramme. De er ikke bøybare og må monteres med separate braketter. For å oppnå maksimal effektivitet er det tilrådelig å montere panelene på en vinkeljusterbar brakett (f.eks. 25-5095). Ønsker du i stedet å montere i fast posisjon, finnes 25-5091.

 

Monokrystallinsk solcellepanel (for eksempel 25-5097)

Monokrystallinske solcellepaneler er vanligvis montert på en tynn plate av plast eller aluminium. Fordelen med disse er at man kan montere panelene direkte på underlaget enten med skruer eller lim. Disse panelene er vanligvis bøyelige. Monokrystallinske solcellepaneler er litt mer effektive enn polykrystallinske, og derfor koster de litt mer.

Polykrystallinsk solcellepanel (for eksempel 25-5081, 25-5082)

Polykrystallinske solcellepaneler er vanligvis montert på en ramme av aluminium. De kan ikke bøyes, og de må monteres med separate fester. For å oppnå maksimal effektivitet kan panelene monteres på et feste som kan vinkles (for eksempel 25-5095). Hvis man foretrekker fast feste, kan man bruke 25-5091.

Hva er en solcelleregulator?

Spenningen som kommer fra solcellepanelene, er for høy til å kunne lagres i batteriet. Derfor trenger man en regulator mellom panelet og batteriet. Regulatoren regulerer spenningen fra solcellepanelet, og den registrerer også hvor mye lading batteriet tåler, og justerer den etter batteriets status.

Forskjellige typer regulatorer – MPPT og PWM

MPPT-regulator

MPPT-regulatoren er den mest effektive regulatoren for solcellepaneler. Den bruker hele spenningsintervallet og komprimerer det til energi som kan brukes. MPPT-regulatoren er opptil 30 % mer effektiv enn en PWM-regulator. Biltemas sortiment består av to modeller, 25-5099 som håndterer opptil 10 A strøm, og 25-5077 som håndterer opptil hele 20 A.

PWM-regulator

PWM-regulatoren er en enklere regulator som ikke har MPPT-regulatorens effektøkende egenskaper, noe som betyr at overskuddsenergien går tapt. Denne regulatoren er et svært godt alternativ for mindre solcelleanlegg der man ikke nødvendigvis trenger å hente ut maksimal kapasitet.

Panelets retning mot solen

Det anbefales at solcellepanelet vender mot sør, og at det plasseres slik at det ikke utsettes for unødvendige skygger fra trær eller andre ting som reduserer strålingen mot panelet. Optimal vinkel er 30 grader om sommeren og 70 til 90 grader om vinteren. For maksimal lading gjennom hele året anbefales 45 grader.

Husk!

Retningen på solcellepanelet anbefales å være mot sør og plassert slik at den ikke utsettes for unødvendig skyggelegging av trær og annet som reduserer strålingen mot panelet. Helningsvinkelen er optimalt 30 grader om sommeren og 70 til 90 grader om vinteren. 45 grader anbefales for å maksimere ladingen gjennom hele året.