Til store hull trenger du en hullsag

Til store hull trenger du en hullsag

De fleste gangene du skal lage et hull i et materiale, finner du frem drillen og et vanlig bor. Det funker selvsagt bra, men hva om du skal lage et forholdsvis stort hull? For eksempel hvis du skal kle en vegg med plater og må lage hull i dem til boksene elektrikeren har satt opp eller du skal sette inn en ny ventil i veggen. Da må du fort ha et hull på 13 cm. for å få ventilasjonskanalen gjennom.

Det er da hullsagen er din beste venn. Det er egentlig en genial oppfinnelse, for det er nemlig en sag du kan montere på drillen din. Den ser ut som en kopp, men til forskjell fra en hvilken som helst kopp er den utstyrt med skjæretenner. Det er ganske enkelt en rund sag som drives av drillen din 

En hullsag er dessuten utstyrt med et bor i midten – dette kalles for senterbor og det tjener to funksjoner: 

  • Det gjør det enkelt å starte sagingen på riktig sted. Du markerer hvor senterpunktet i hullet skal være og starter hulltakingen med å bore inn i dette punktet med senterboret.
  • Det guider hullsagen gjennom materialet slik at du reduserer risikoen for å komme skjevt ut og sette sagen fast. 

 

Som regel finnes hullsager i standarddimensjoner fra 10-15 mm. til 130 mm. i diameter. Når du skal velge størrelse er det lurt å legge til grunn at hullet bør være noe større enn det du skal tre gjennom det. For å lage hull til ventilasjonsrør på 127 mm. bør du eksempelvis velge 130 mm. hullsag. Når du først skal handle kan det være lurt å kjøpe et sett med flere størrelser for å ha litt fleksibilitet. 

Dersom du skal lage hull til elektrobokser vil vi dessuten anbefale deg å investere i et hole finder-sett. Det er enkelt forklart to magneter, der den ene er en såkalt boksinnsats som settes i elektroboksen. Den andre er en søker. Når du har satt boksinnsatsen i boksen kan du sette bygningsplaten, panelbordet eller liknende på plass og føre søkeren over den til du får kontakt med boksinnsatsen. Så er det bare å finne frem hullsagen og lage hullet. 

Store, men ikke dype hull 

Hullsagene kan som sagt lage store hullmen de kan ikke lage dem spesielt dype. De kan typisk ikke lage hull som er mer enn noen få centimeter dypeDet holder imidlertid for de fleste oppgaver ettersom den typiske bruken er å ta hull i tynnere materialer som bygningsplater, panel, bordplater osv. 

Om du kan snu på materialet eller bore fra begge sider kan du imidlertid lage hull som er dobbelt så dype som sagedybden tilsier. Dersom senterboret ikke har kommet gjennom materialet du borer i, kan det være en fordel å finne frem et lenger bor for å bore senterhullet helt gjennom før du starter fra andre siden. Da blir det nemlig mye lettere å treffe rett og få et pent og jevnt hull som sluttresultat 

Unngå disse feilene! 

Med en hullsag montert i drillen er det ofte store krefter ute og går. Det betyr at belastningen på drillen kan bli ganske stor, og den øker jo større hullsag du bruker. Derfor er det viktig at du sjekker hva drillen din er god for. Overbelastes den for mye kan du rett og slett risikere at elektronikken inni den brenner opp. Generelt bør du passe på at drillen ikke blir for varm mens du sager.

Det er også en fordel å ha en drill som ikke fortsetter å rotere dersom hullsagen setter seg fast. Til tross for at senterboret skal hjelpe deg å sage rett, er det faktisk ganske fort gjort å komme litt skjevt ut slik at sagen setter seg fast. Da kan det bli ganske smertefullt for deg dersom drillen fortsetter å rotere. Generelt bør du ikke holde for høyt turtall på drillen mens du jobber deg gjennom materialet.