Tips for å få mest mulig glede av elsykkelbatteriet ditt

Tips for å få mest mulig glede av elsykkelbatteriet ditt

Biltema bruker litiumbatterier med celler fra kjente produsenter som LG, Samsung og Panasonic. Hvilke celler som brukes i ditt batteri, finner du ut i bruksanvisningen. Et batteri til en elsykkel er forbruksvare, og levetiden forlenges hvis det brukes og vedlikeholdes på riktig måte.

Generelt
Les håndboken grundig og forstå innholdet for å finne ut hva som gjelder for ditt batteri. Det kan være store variasjoner mellom modellene. Kontakt nærmeste varehus hvis du har spørsmål.
Rekkevidden er anslått basert på optimale forhold. Vind, temperatur, belastning, hastighet, hvor mye hjelp man får fra motoren, underlaget og lufttrykket i dekkene vil naturligvis spille inn. Det finnes ingen standardisert målemetode, så det er ekstremt vanskelig å sammenligne forskjellige sykler.
Batteriet skal alltid lades og oppbevares innendørs i normal romtemperatur.

Batteriet skal alltid lades lenge den første gangen (vanligvis 12–14 timer). I bruksanvisningen ser du hva som gjelder for ditt batteri.
Du må aldri bruke batteriet hvis det ikke er ladet. Dersom det oppstår problemer med elsykkelen eller batteriet må du kontakte et Biltema-varehus så snart som mulig. Da blir det enklere for Biltema å hjelpe deg med å finne feilen. Du må aldri åpne batteriet, og du må aldri la tredjepart reparere eller modifisere batteriet, siden det kan utgjøre en fare for deg.

Du må aldri åpne et litiumbatteri. Det kan medføre livsfare.

Forleng levetiden
Bruk alltid den originale laderen. Ladere er tilgjengelige som reservedeler i Biltemas varehus. Batteriet har ikke full kapasitet før etter opptil 20 ladesykluser (kan variere fra modell til modell).Forsøk å hold batterikapasiteten mellom 20 og 80 %. Derfor bør du aldri kjøre batteriet helt tomt eller lade det helt opp. Dette forlenger batteriets levetid.
Det er bedre å lade batteriet et par timer annenhver dag enn å lade det fullt en gang i uken.

Ikke lad et varmt batteri. Når du har brukt sykkelen, er batteriet varmt, og du bør vente i cirka 30 minutter til det er helt avkjølt.Batteriet bør ikke brukes umiddelbart etter lading. Vent i cirka 30 minutter, slik at batteriet avkjøles.
Ved oppbevaring over lengre tid, for eksempel om vinteren (hvis sykkelen ikke brukes), bør batteriet ha mellom 30 og 60 % lading. Du bør ikke oppbevare et fullt eller tomt batteri over lang tid, og du må ikke la batteriet stå på konstant lading mens det oppbevares over lengre tid. Du bør vedlikeholdslade batteriet med jevne mellomrom, men bare i kortere perioder på rundt en time.

Enkelte batterier kan settes manuelt i hvilemodus før lengre oppbevaring, men kontroller likevel batteriets kapasitet med jevne mellomrom, slik at det ikke blir helt tomt, og lad det i kortere perioder, slik at kapasiteten er mellom 30 og 60 %. Hvis du har batteri med hvilemodus, kan den med fordel aktiveres manuelt. Batteriet tar aldri skade av hvilemodus. Tvert imot er den bra for batteriet, så bruk den. I bruksanvisningen finner du mer informasjon om hva som gjelder når du skal oppbevare batteriet ditt over lengre tid. Det kan variere fra modell til modell.Koble alltid batteriladeren til batteriet først, og deretter til stikkontakten.
Ikke lad et fuktig eller vått batteri. Vent til det har tørket i romtemperatur.

Batteriet er en slitedel, og kapasitetstap er uunngåelig.

Innebygd intelligens
Et batteri til elsykkel er ikke bare et batteri. Det har også en beskyttelseskrets som overvåker battericellene kontinuerlig. Denne overvåkningen sørger blant annet for at batteriet slås av hvis det oppstår en feil på en enkelt celle, slik at batteriet ikke kan brukes eller lades. Det gjøres også andre målinger av beskyttelseskretsen for din sikkerhet.