Vedlikehold av sykkel

Vedlikehold av sykkel

For at du skal få mest mulig bruksglede ut av din nye sykkel, er det viktig at du gir sykkelen det vedlikeholdet den krever.
Publisert 2018.04.26

Sykkelen må vaskes og smøres jevnlig 

 • Alle wirer til gir og bremser må smøres minst annenhver måned 
 • Kjede må rengjøres og smøres hver måned - eller oftere ved behov 
 • Unngå høytrykksspyler ved vask av sykkelen, men bruk svamp og mildt såpevann. 
 • Skyll godt med hageslangen

Juster gir og bremser 

 • Etter hvert som sykkelen blir brukt, vil wirene strekke seg og justering blir nødvendig 
 • En godt justert sykkel, vil gi mindre slitasje på andre tilhørende komponenter 
 • Smør opp og juster gir og bremser og sjekk at de fungerer godt. Samtidig må du sjekke at bremseklossene har nok belegg igjen

Sjekk lufttrykk 

 • Riktig lufttrykk i dekkene gjør at sykkelen triller lettere, sørger for minimal slitasje og beskytter felgen mot støt fra for eksempel fortauskanter 
 • Anbefalt lufttrykk finner man som regel på siden av dekket

Eiker må kontrolleres 

 • Disse kontrolleres for slakk og strammes enkelt med en eikenøkkel 
 • MTB og el-sykler er spesielt utsatt og bør sjekkes et par ganger i løpet av sesongen

Etterstramming 

 • Alle skruer på sykkelen bør etterstrammes minst 2 ganger pr. sesong 
 • Pedaler og hjulmuttere bør kontrolleres jevnlig

Batteri på el-sykkel 

 • Batteriet må lades minst hver 3. måned, også når sykkelen ikke er i bruk 
 • Batteriet bør oppbevares frostfritt, men ikke for varmt (5-15 grader) 
 • Ved første gangs opplading skal batteriet lades minst 14 timer

Behov for service?

Vi har sykkelkompetanse i alle våre varehus. Service avtales direkte med varehusets betjening.

Vi ber deg også om å lese sykkelens medfølgende instruksjonsbok. Her finner du all informasjon om sykkelens funksjoner samt ere nyttige tips til vedlikehold og justering av sykkelens komponenter.

Ved en eventuell reklamasjonssak, er det viktig at vedlikeholdet er fulgt opp.