Ekspansjonen fortsetter for Biltema, og nå presenteres massive vekstplaner i form av 16 nye varehus i Norden samt utvidelse av hovedlager.

Veksttakten vår øker, og prosessen for bygging av hele 16 nye varehus med tilhørende kafeer pågår for tiden i Norden - åtte i Sverige, fire i Danmark, to i Norge og to i Finland. Med flere varehus øker også behovet for lagerplass, og kjeden utvider derfor også hovedlageret i Halmstad, Sverige. For øyeblikket bygger vi ut et totalt areal på 233.000 kvm.

De 16 varehusene som bygges åpner dørene i 2021 og 2022, og i hvert varehus blir det nyansettelser på mellom 25 og 60 personer. I Norge åpnes det nye konseptvarehus i Namsos i februar, og Bamble høsten i 2021.