Biltema bygger flere nye varehus - utvikler nytt eiendomsselskap

Biltema øker etableringstakten og skal bygge mange nye varehus i tiden som kommer. For å samordne dette utvikler vi eiendomsselskapet videre og endrer navn til Biltema Real Estate.

800 000 kvadratmeter

Biltema har i dag 140 varehus i Norden, og mange flere planlegges. Strategien er helt enkelt å kjøpe tomter, bygge selv i høyeste kvalitet og siden eie og forvalte byggene på beste måte.  
I dag eier Biltemas eiendomsselskap ca. 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, inklusive lagrene i Halmstad. I tillegg kommer pågående prosjekter som utgjør ca. 200 000 kvadratmeter. Dermed er Biltema Real Estate en stor eiendomsaktør i Norden. 

Bruker overskuddet til eiendom 

Finansieringen skjer helt med egne penger fra overskuddet i Biltema. Alle eiendommer er således ubelånte. Biltema ønsker ikke å være i hendene til banker eller andre eksterne finansieringspartnere, og er et grunnleggende prinsipp for hele Biltema konsernet.

Skaper arbeidsplasser 

Det nye eiendomsselskapet skal nå øke etableringstakten på utviklingen av nye varehus.