Biltema bygger flere nye varehus - utvikler nytt eiendomsselskap

Biltema øker etableringstakten og skal bygge mange nye varehus i tiden som kommer. For å samordne dette utvikler vi eiendomsselskapet videre og endrer navn til Biltema Real Estate.

800 000 kvadratmeter

Biltema har i dag 140 varehus i Norden, og mange flere planlegges. Strategien er helt enkelt å kjøpe tomter, bygge selv i høyeste kvalitet og siden eie og forvalte byggene på beste måte.

- Kundene og personalet får betydelig bedre varehus om vi bygger og eier dem selv, sier Erik Heiberg, daglig leder i Biltema Real Estate Norway AS.  
I dag eier Biltemas eiendomsselskap ca. 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, inklusive lagrene i Halmstad. I tillegg kommer pågående prosjekter som utgjør ca. 200 000 kvadratmeter. Dermed er Biltema Real Estate en stor eiendomsaktør i Norden. 

Bruker overskuddet til eiendom 

Finansieringen skjer helt med egne penger fra overskuddet i Biltema. Alle eiendommer er således ubelånte. – Vi vil ikke være i hendene til banker eller andre eksterne finansieringspartnere. Dette er et grunnleggende prinsipp for hele Biltema konsernet, påpeker Heiberg.

Skaper arbeidsplasser 

Det nye eiendomsselskapet skal nå øke etableringstakten på utviklingen av nye varehus, men det er krevende i visse fylker.

- Vi møter iblant utfordringer i forkant av våre etableringer, på tross av at innbyggerne vil ha et Biltemavarehus som skaper arbeidsplasser og bedrer handelstilbudet i regionene. 

Kontaktpersoner:

  • Erik Heiberg, daglig leder i Biltema Real Estate Norway AS, telefon 918 13 864