Biltema Airshow fortsetter

Biltema Airshow fortsetter

Etter ønske fra publikum vil Biltemas 2 fly; en Supermarine Spitfire og en P-51 Mustang være klar for flere nye oppvisninger i 2019.

Sjefflyger i 2019 vil være Espen Tjetland, men også Rein Inge Hoff vil operere flyene. Begge er lokale og erfarne flygere i flymiljøet på Sola.

Det vil på disse arrangementer også bli aktiviteter på bakkenivå, som salg av varer og utstillinger. Flyene vil ha base ved Stavanger Lufthavn Sola.

Biltema vil komme nærmere tilbake til hvilke flyshow som blir aktuelle å delta på i 2019.