Biltema bidro på «Transport & Logistikk» 2019

Biltema bidro på «Transport & Logistikk» 2019

Transport & Logistikk 2019 gikk av stabelen på Norges varemesse torsdag 26. september. Her var politikere og beslutningstakere samlet for å presentere og diskutere blant annet togtransport.

Et av temaene som ble presentert var fleksibel transport og effektive lager med smarte miljøløsninger. Biltema Logistics adm.dir. Bjarne Sandberg stilte opp som foredragsholder der han presenterte hvordan Biltema stiller seg i forhold til effektiv og miljøvennlig logistikk.

Sandberg forteller at hovedlageret i Halmstad, selve hjertet i Biltemas logistikk, mottar gods fra hele verden.

«Mellom 9 000 og 13 000 paller blir transportert ut til varehus i Norge, Sverige, Danmark og Finland hver eneste uke.»

Denne transporten gikk tidligere kun med lastebil, men de siste årene har det skjedd en endring, og av miljøhensyn har togtransport blitt testet og iverksatt i flere land.

"
Sandberg nevner at satsingen på togtransport er en viktig del av den fremtidsrettede logistikken:

«I mai 2018 sørget Biltemas egen togsatsing, ‘Biltema toget’ for at over 50% av volumet fra hovedlageret ble levert av tog fremfor lastebil. Totalt gir det 90% mindre utslipp av Co2 sammenlignet med tidligere. En besparelse på 5100 tonn karbondioksid tilsvarer omkring 80 lastebiler i uken.»

Videre forteller Sandberg at Biltema allerede har kuttet ut 97% strekkfilm, som gir en innsparing på om lag 90 tonn årlig.

«Biltemas store miljømål er å redusere bruk av unødvendig emballasje med 80% frem til 2021».