Biltema ekspanderer kraftig. Målet er å doble antall varehus de kommende årene. Derfor bygges nå lagervirksomheten i Halmstad ut, og blir en av Nordens største lagervirksomheter.

«Nå starter vi med å bygge et nytt lager på 85.000 kvadratmeter. Det blir vårt definitivt største lagerbygg. Totalt kommer lagerplassen vår til å bli på 350.000 kvadratmeter» sier Bjarne Sandberg Administrerende direktør i Biltema Logistics, som har ansvaret for lageret.

Byggeprosjektet startes i sommer, og det nye lageret ventes å være ferdig i 2021.

"

«I tillegg til dette, ønsker vi å utvide eksisterende lager i havneområdet, for å takle økningen av varer som blir fraktet med båt. Men dette avhenger i stor grad hvordan det går i forhandlingene med kommunen» forteller Sandberg.

"

Målet er at det nye lageret skal være effektivt og miljøvennlig.

«Miljøspørsmålet er sentralt for oss. Derfor kjører Biltema toget daglig, hovedsakelig til norske varehus. I det siste har vi også begynt å sende varer med båt til varehus i Finland»

«Vi håper at svenske politikere og myndigheter endrer fokus, slik at vi kan ta i bruk mer tog-og båttransport til svenske varehus. Dessverre går det tregt i Sverige»  mener Sandberg.