Biltema Foundation satser 800 millioner på samfunnsutvikling

Biltema Foundation satser 800 millioner på samfunnsutvikling

Biltema tror på fremtiden; at mennesker og samfunn kan utvikles på en bra måte. Denne typen utvikling krever både midler og støtte. Derfor har Biltemas gründerfamilie opprettet stiftelsen Biltema Foundation.

Stiftelsen støtter primært bedre utdannelse, forskning, effektive helsetjenester og nødhjelp, med fokus på barn og andre sårbare grupper.

Biltema Foundation finansieres gjennom deler av overskuddet i Biltema. For øyeblikket er den totale kapitalen mer enn 800 millioner svenske kroner.

De siste tre årene har stiftelsen bidratt med 140 millioner svenske kroner på ulike prosjekter, som har vært vellykkede og gitt konkrete resultater.

Ambisjonene fremover er enda høyere. Biltema-Foundation kommer først og fremst til å fokusere på spennende prosjekter i Norden.

Eksempler på nåværende prosjekter

Støtte til unge kreftforskere som studerer immunologi og onkologi, og er i starten av sine forskningskarrierer.

"

Støtte til kunnskapsoverføring mellom kvalifisert forskning innen kreft og sykehusene som tar vare på pasientene.

"

Støtte til en skole for foreldreløse barn utenfor Manilla på Fillipinene.

"

Utdanning av sykepleiere og andre medisinske spesialister på Fillipinene, ett land som er i stort behov av velutdannet sykehuspersonell.

Les mer om Biltema Foundation her www.biltemafoundation.no