Biltema installerer 1 million kvm solceller

Biltema installerer 1 million kvm solceller

Solkraft er veien til å bli selvforsynte.
Publisert 2022.08.16
Allerede i 2019 etablerte selskapet et pilotprosjekt med solcelleanlegg i Danmark og i september 2022 vil den største miljøsatsningen i Biltema konsernets historie påbegynnes.
 
Biltemas mål er å installere minimum 1 million kvadratmeter med solcelleanlegg, hvilke motsvarer omtrent 550.000 solcellepaneler. Ettersom Biltema er en stor aktør med eiendommer i hele Norden, så er satsningen et viktig tiltak i vår ambisjon om å gjøre virksomheten enda mer bærekraftig. Prosjektet er et av flere klimatiltak og er en investering i milliardklassen for konsernet.
 
”Ved å selv produsere elektrisitet ved hjelp av solceller sikrer vi tilgang til miljøvennlig energi for våre anlegg. Bortsett fra å forsyne egne varehus og logistikksenterne, vil overskuddet av kraft gå til å varme opp hus og eiendommer i lokalområdene’’, sier Adelina Voci, Vice VD Biltema Sweden AB.