Av miljøhensyn storsatser Biltema nå på togtransport

Av miljøhensyn storsatser Biltema nå på togtransport

Alle hverdager kl 21.30 vil et fullpakket tog gå fra Biltemas store lager i Halmstad til varehus i Norge.
Publisert 2018.04.19

Mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge vil da skje via jernbane, og Bring er valgt som transportør. Varemengden tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken, og tiltaket gir en besparelse i utslipp av karbondioksid på nesten 90%.

Togtransportene mellom lageret i Halmstad og Norge, begynte i fjor som en test og inkluderte først 5 varehus. Disse testene gikk veldig bra, og er blitt gradvis utvidet til å inkludere flere varehus. Fra sommeren kommer 31 varehus i Norge å få levert sine varer via tog og det finnes planer for videre utvikling i hele Norden.

Biltemas lager i Halmstad er selve hjertet i selskapets logistikk. Hit kommer fartøy fra hele verden med produkter, og herfra sendes varer til alle Biltemas 136 varehus i Norden.

Lageret i Halmstad har 440 ansatte og 4 store lagerlokaler på totalt 200 000 kvadratmeter.