Da er det klart for Biltema- etablering på Stord!

Da er det klart for Biltema- etablering på Stord!

Biltema har endelig fått ja fra departementet i dispensasjonssøknaden til å bygge varehus på Heiane på Stord. Saken har skapt stort engasjement i lokalsamfunnet. Kommunen ga først tillatelse til varehuset, men Fylkesmannen omgjorde vedtaket.

Kommunaldepartementet avgjorde i Juni at de ikke kunne gjøre om vedtaket om byggesaken, og inviterte oss til å sende søknad om dispensasjon.

Innvilget søknad

Nå har departementet tatt avgjørelsen vi håpet på, nemlig at Biltema kan etablere seg på Stord. Bakgrunnen for at søknaden er innvilget er departementets vurdering om at etableringen vil bidra til å hindre handelslekkasje til andre regioner samtidig som den sikrer arbeidsplasser på Stord.

Det har vært liten forståelse for argumentasjonen som ble brukt for å stoppe byggingen. En stor del av æren for omgjøringen kan krediteres til lokalbefolkningen i området som har skapt et stort engasjement. Samtidig viser det at folket blir hørt, og at demokratiet fungerer.

Lokalt engasjement

Vi ønsker å rette en stor takk til departementet, og lokalbefolkningen i Stord som har støttet oss på veien. Dette er en stor seier for oss, og varehussjef Tor Harald Berg og hans ansatte i Stord går en lys fremtid i møte. 

Vi er nå stolte over og kunne tilby et tidsriktig varehus med alle 19 000 artikler som Biltema har i sortimentet. All den støtten vi har fått av lokalbefolkningen i alle aldre og kjønn i denne saken er helt rørende. Nå skal vi gi alt tilbake i form av god service, masse utvalg og ikke minst en KANON ÅPNINGSFEST!