Miljøtesten til Folksam gir Biltemas fasademaling toppresultat

Miljøtesten til Folksam gir Biltemas fasademaling toppresultat

Folksam har testet 46 av markedets vanligste utendørsmalinger for trefasader. Testen ble gjennomført over to år, og kun tre malinger ble vurdert som et «Bra valg» der blant annet miljø og helse var sentrale kriterier. Biltema Trefasade V var en av disse tre malingene.
Publisert 2018.05.11

Formålet med undersøkelsen var å gi forbrukerne veiledning om hvordan de vanligste malingene fungerer i vårt nordiske klima. Egenskapene til malingene ble testet ved å bli eksponert utendørs i to år. For å sjekke om kriteriene miljø og helse ble oppfylt ble det testet om malingene inneholder stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller reproduktive.

For første gang ble fargekostnader også rapportert, det vil si hvor mange kvadratmeter som kan males med èn liter maling. Resultatene viser tydelig at den dyreste malingen ikke alltid er den beste. "Vi prøver alltid å forbedre kvaliteten på alle produkter. Denne testen er en bekreftelse på dette. Malingen vår er blant de tre beste fargene i testen samtidig som vi har en av de laveste prisene, sier Dag Bergby, markedsansvarlig i Biltema Norge.

Samlet viser testen at fargene har forbedret seg når det gjelder funksjon. 30 farger oppfyller funksjonstesten, men bare fem farger oppfyller miljø / helse kravene. En forklaring på dette kan være at Sverige har strammet inn kravene når det kommer til å rapportere hvilke stoffer som inngår i de ulike fargene.

"Oppfyller kravene til funksjon, miljø og helse." – Folksam, Malingstest 2018 (SE)