Våre fokusområder

Våre fokusområder

Hensikten med Biltema Foundation er å bidra til en bedre verden ved å støtte prosjekter innen forskning, helse og utdanning og hjelpe til når en katastrofe rammer et land, en region eller en befolkning. Her kan du lese mer om satsningsområdene som stiftelsen fokuserer på.

Forskning

Hvert år rammes titusenvis av mennesker i Norge av kreft, men takket være forskning overlever stadig flere mennesker. Ambisjonen til Biltema Foundation er å bidra til fremskritt innen kreftforskning, og derfor har vi valgt å støtte AGORA Translational Cancer Research Center i Lusanne, Sveits. Målet til AGORA er å gjøre store fremskritt innen kreftforskning ved å bruke den samlede kunnskapen og ekspertisen til biokjemikere, leger og forskere. Resultatet er et forskningssenter som ligger ved siden av sykehuset der kreftpasientene blir behandlet. Senteret er designet for samhandling og samarbeid for å skape nye ideer og innovasjoner.

Helse

Å gi flere barn og voksne tilgang til helsetjenester er et av målene til Biltema Foundation. Prosjektene som stiftelsen støtter velges med omhu slik at hjelpen når ut til flest mulig mennesker. I 2020 donerte stiftelsen et millionbeløp til Kids OR, som arbeider for å gi barn trygge operasjoner. Donasjonen gikk til et prosjeket som ønsket å bygge verdens første operasjonssal for barn i flyktningleir. Operassjonssalen i Kenyan Kakuma Camp ble bygget ferdig tidlig i 2021.

Utdanning

Et viktig grunnlag for god utvikling i samfunnet er tilgang til utdanning blant innbyggerne. Derfor ønsker Biltema Foundation å hjelpe barn med bedre utdanning og læring. Barnemisjonen er en organisasjon som er aktiv i 15 forskjellige land i Afrika, Asia og Europa. Gjennom Barnemisjonens arbeid støtter Biltema Foundation skoleaktiviteter i Manila, Filippinene. Denne støtten brukes til å dekke personalkostnader, vedlikehold av lokaler og skolegårder, men også til skolemateriell som pads, blyanter og lærebøker.

Katastrofer

Når en naturkatastrofe inntreffer eller en krig bryter ut, påvirker det en hel befolkning, og derfor mener vi at det er viktig at omverdenen hjelper til. Biltema Foundation bistår med økonomisk støtte til organisasjoner som jobber i berørte områder. I 2020 ga Biltema Foundation en donasjon til barnerettighetsorganisasjonen Save the Children for å støtte deres arbeid i krigsherjede Jemen. Samme år ble Australia rammet av kraftige skogbranner. Organisasjonen Humane Society International, var på stedet for å redde dyrelivet i de mest utsatte områdene, og mottok en donasjon fra Biltema Foundation for å kunne fortsette sitt viktige arbeid.