Ankre opp med rett utstyr

Når det er på tide å ankre opp båten, må du sørge for at du har et tilstrekkelig tungt anker i forhold til båtens vekt. Et par meter lang kjetting sørger for at ankeret holder seg nede. Hvis du vil legge til ved en bukt så er bra å ha med bergkiler og ekstra tauverk for å sikre forøyningen. Til mindre båter holder det med en dregg. Skipp O'hoi, ankeret er kastet!

0 Treff