Anoder til båtmotorer

Anoden fungerer som en elektrode som beskytter driv og motor mot oksidasjon. I stedet for å svekke jern i motoren, er det en offeranode av sink som ”spises opp” av edle metaller, f.eks. jern og kobber. Anoden er altså en forbruksartikkel som skal sjekkes hvert år og erstattes når halvparten av anoden er borte. Her finner du forskjellige typer anoder for både innvendig og utenbordsmotoren.

0 Treff