269,-

Drivknutemansjett, delbar

Art.nr. 72-356

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Denne delbare gummimansjetten monteres uten at drivaksel/drivknute trenger å demonteres. Universalmodell (må i enkelte tilfeller kuttes for korrekt passform). Settet inneholder følgende deler: delbar gummimansjett av universalmodell, fett (60 g), 2 rustfrie monteringsbånd, lim (3 g) og hansker.

Passer till:

  • UNIVERSAL: Universal
A
Advarsel
Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
B
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre kunder har også kjøpt