Motorvarmere

Med en motorvarmer unngår du å måtte kaldstarte bilen. Den bidrar til å gjøre oppstarten lettere i lave utetemperaturer om vinteren. 

Du sparer bilen for motorskader og miljøet for forurensning, samtidig som du får et mer komfortabelt miljø inne i selve bilen. 

11 Treff