Fra
8490

MC-olje, Racing 10W–40

Helsyntetisk motorolje for alle 4-takts MC-motorer. Gir god slitasjebeskyttelse ved hard kjøring i løp etc. Tilpasset for clutch og girkasse. Oppfyller følgende spesifikasjoner: JASO MA2, (JASO T903:2006), API: SM.
 • MC-OLJE, RACING 10W–40 1L

  MC-OLJE, RACING 10W–40 1L

  Art.nr. 36-958
  1 l
  8490
  84,90 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MC-OLJE, RACING 10W–40 4L

  MC-OLJE, RACING 10W–40 4L

  Art.nr. 36-9580
  4 l
  289,-
  72,25 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.