7990
79,90 / L

MC-rengjøring

Art.nr. 36-1721
Ferdigblandet MC-rengjøring for effektiv rengjøring og avfetting av motorsykler, mopeder og motorer. Løser raskt og effektivt opp olje, asfaltrester, fett, bensin, smuss og inntørkede insekter. Skånsom mot lakkerte flater og gummidetaljer. Sprayflaske: 1 l.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt