7990

Rengjøringsservietter, kraftige, 40 stk

Art.nr. 36-9880

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Disse kraftige, skånsomme og frostsikre våtserviettene er effektive mot olje, fett, maling, silikon, PU-skum, sot, trykksverte med mer. De har en grov side for skuring og en myk overflate for oppsuging. Perfekte for rengjøring av hender, verktøy og overflater i verkstedet, bilen, båten, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm.
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter