219,-
540,74 / L

Kjølespray

Art.nr. 36-611

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kjølespray er et hjelpemiddel for å finne elektriske forstyrrelser, kortslutninger, strømbrudd eller temperaturendringer. Kjøler raskt ned til –55 °C. Brukes for transistorer, silisiumdioder, mostand med mer samt for metall ved krympetilpasning (lagermontering). Ikke brennbar. 270 g. For å oppfylle kravene i F-gassforordningen inneholder dette produktet kjølemedium med lav GWP (global oppvarmingspotensial).
Advarsel
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter