Fra
6490

Rustbeskyttelsesmiddel, linoljebasert

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Miljøvennlig. Inneholder ingen tilsetninger. Beregnet for rustbeskyttelse av hulrom i understell, dører, bjelker og terskler. Også egnet for behandling av tre, f.eks. stakitt, hagemøbler, vinduer, båter m.m.
 • LINOLJA RUSTBESKYTTELSE SPRAY

  LINOLJA RUSTBESKYTTELSE SPRAY

  Art.nr. 36-2423
  500 ml sprayboks.
  6490
  129,80 / L
  Fare
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LINOLJA RUSTBESKYTTELSE 1 L

  LINOLJA RUSTBESKYTTELSE 1 L

  Art.nr. 36-2452
  1 l, gjenger for sprøytepistol.
  9490
  94,90 / L

Andre kunder har også kjøpt