Fra
8490

Rustbeskyttelsesprimer, grå

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Harpiksbasert rustbeskyttelsesprimer med sink for de fleste metaller. Tørker etter 8–12 h (avhengig av temperatur) og gir en grunnet overflate klar til overmaling. OBS! Må ikke overmales med maling som inneholder aceton, cellulose eller polyuretan.
 • RUSTBESKYTTELSESMALING 0,25 L

  RUSTBESKYTTELSESMALING 0,25 L

  Art.nr. 36-1130
  0,25 l
  8490
  339,60 / L
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • RUSTBESKYTTELSESMALING 1 L

  RUSTBESKYTTELSESMALING 1 L

  Art.nr. 36-1135
  1 l
  159,-
  159,- / L
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt