8990
1198,67 / L

Pakningssilikon, Høytemperatur

Art.nr. 36-1775
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Fleksibel og slitesterk. Selvvulkaniserende silikon for produksjon av egne pakninger. Tåler vann, motor- og girolje, bremsevæske, glykol med mer. Forblir elastisk uten å sprekke. Vulkaniserer i romtemperatur. Kan enkelt fjernes ved eventuell reparasjon/demontering. Tåler temperaturer opp til +300 °C. Farge: rød. 75 ml.
Fare
Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt