9990
322,26 / L

Vindusrutetetning

Art.nr. 36-4809

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Polyuretanbasert tetningsmasse. Tåler temperaturer fra -30 °C til +80 °C. Kan overmales. Sort. 310 ml. For bruk i:
Bil: vindusruter.
Båt: universaltetningslim over vannlinjen.
Hus: universal inne og ute.
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder reaksjonsmasse av bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat og metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat, Kan forårsake allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt