8490
273,87 / L

Vindusrutetetning

Art.nr. 36-4809
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Polyuretanbasert tetningsmasse. Tåler temperaturer fra -30 °C til +80 °C. Kan overmales. Sort. 310 ml. For bruk i:
Bil: vindusruter.
Båt: universaltetningslim over vannlinjen.
Hus: universal inne og ute.
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Inneholder reaksjonsmasse av bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat og metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat, Kan forårsake allergisk reaksjon. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt