8990
449,50 / L

Bensintilsetning

Art.nr. 36-674

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For alle bensin- og etanolmotorer. Rengjør forgasser, innsprøyting og drivstoffledninger. Gir bedre drivstofføkonomi og lettere kaldstart. Rekker til ca. 70 liter drivstoff. 200 ml.
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder Etylendiamin. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Samle opp spill. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter