Frostvæske og tilsetningsmidler

Biler, både nye og glamle, trenger visse tilsetningsmidler. Nyere dieselbiler krever AdBlue®. AdBlue er et additiv, en fargeløs basisk væske som brukes med s.k selektiv katalytisk reduksjonsteknikk, SCR-teknikk, for å rense bilens avgasser. Eldre biler kan ha behov for andre drivmiddeltilsetninger.

0 Treff