7990
399,50 / L

Dieseltilsetning

Art.nr. 36-675

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Rekker til ca. 70 liter. 200 ml.
  • For alle dieselmotorer
  • Rengjør innsprøyting og drivstoffsystem
  • Gir lettere kaldstart
  • Hindrer isdannelse
  • Forebygger kondens
  • Forbedrer motorens ytelse
  • Reduserer slitasje i motoren
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Samle opp spill. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter