Fra
5990

Frostvæske, Longlife, ferdigblandet

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Frostvæsken Longlife er basert på etylenglykol og inneholder ikke nitritt, amin, fosfat, silikat eller borat. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i aluminiumsmotorer med turbo. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i hele kjølesystemet og dets vitale deler. Frostbeskyttelse ned til –36 °C. Følg alltid motorprodusentens anbefalinger ved bytte av frostvæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farge: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  Art.nr. 36-1792
  1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt øjenbeskyttelse. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  Art.nr. 36-1793
  3 kg
  129,-
  43,- / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt øjenbeskyttelse. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt