Fra
5990

Frostvæske, Longlife, ferdigblandet

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Frostvæsken Longlife er basert på etylenglykol og inneholder ikke nitritt, amin, fosfat, silikat eller borat. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i aluminiumsmotorer med turbo. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i hele kjølesystemet og dets vitale deler. Frostbeskyttelse ned til –36 °C. Følg alltid motorprodusentens anbefalinger ved bytte av frostvæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farge: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  Art.nr. 36-1792
  1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Advarsel
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt øjenbeskyttelse. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  Art.nr. 36-1793
  3 kg
  129,-
  43,- / KG
  Advarsel
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt øjenbeskyttelse. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt