Fra
4990

Frostvæske, Longlife, ferdigblandet

Frostvæske Longlife (ferdigblandet) er et nitritt-, amin-, fosfat-, silikat- og borfritt kjølemiddel, basert på etylenglykol. Gir utmerket beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i overbelastede aluminiumsmotorer. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i kjølesystemet og dets vitale deler, kjølekanalene i motorblokken og topplokket, radiotoren, vannpumpen og varmeren. Frostvæske Longlife (ferdigblandet) er effektiv i lang tid. Frostbeskytter ned til -36 °C. Følg alltid motorfabrikantens anbefalinger ved skifte av kjølevæske. Må ikke blandes med propylenglykol.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 1KG

  Art.nr. 36-1792
  1 kg
  4990
  49,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE -36° 3KG

  Art.nr. 36-1793
  3 kg
  119,-
  39,67 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.