Fra
5990

Frostvæske, Longlife, konsentrert

Frostvæske Longlife er et nitritt-, amin-, fosfat-, silikat- og borfritt kjølemiddel, basert på etylenglykol. Gir utmerket beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i overbelastede aluminiumsmotorer. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i kjølesystemet og dets vitale deler, kjølekanalene i motorblokken og topplokket, radiotoren, vannpumpen og varmeren. Frostvæske Longlife er effektiv i lang tid. Følg alltid motorfabrikantens anbefalinger ved skifte av kjølevæske. Konsentrert. Må ikke blandes med propylenglykol.

 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  Art.nr. 36-1786
  3 kg
  149,-
  49,67 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art.nr. 36-1782
  1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.