Biltema Real Estate

Biltema Real Estate arbeider langsiktig med å finne strategisk riktige steder for etablering av Biltemas varehus i Norden. I dag eier Biltemas eiendomsselskap totalt ca. 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, inklusive lagrene i Halmstad. I tillegg kommer pågående prosjekter som utgjør ca. 200 000 kvadratmeter. Dermed er Biltema Real Estate en stor eiendomsaktør i Norden.