Fra
169,-

Festemasse/fliselim

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sementbasert lim med meget høy vedheft, sigefritt og fleksibelt. For legging av keramiske gulv- og veggfliser. Egnet underlag: sement, pussede flater, varmeavgivende flater (f.eks. varmegulv) eller gipsplater. Forbruk: 2,5–4 kg/m² avhengig av flistype. For innen- og utendørsbruk. Før påføring bør flatene forbehandles med Primer for å øke vedheften (gjelder ikke når Hidroflex er brukt).
 • FESTEMASSE K80 5KG

  FESTEMASSE K80 5KG

  Art.nr. 36-820
  5 kg
  169,-
  33,80 / KG
  Fare
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • FESTEMASSE/FLISELIM K80 20KG

  FESTEMASSE/FLISELIM K80 20KG

  Art.nr. 36-8212
  299,-
  14,95 / KG
  Fare
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt