Fra
129,-

Festemasse/fliselim

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sementbasert lim med meget høy vedheft, sigefritt og fleksibelt. For legging av keramiske gulv- og veggfliser. Egnet underlag: sement, pussede flater, varmeavgivende flater (f.eks. varmegulv) eller gipsplater. Forbruk: 2,5–4 kg/m² avhengig av flistype. For innen- og utendørsbruk. Før påføring bør flatene forbehandles med Primer for å øke vedheften (gjelder ikke når Hidroflex er brukt).
 • FESTEMASSE K80 5KG

  FESTEMASSE K80 5KG

  Art.nr. 36-820
  5 kg
  129,-
  25,80 / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FESTEMASSE/FLISELIM K80 20KG

  FESTEMASSE/FLISELIM K80 20KG

  Art.nr. 36-8212
  249,-
  12,45 / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt