279,-
13,95 / KG

Flytsparkel, innendørs

Art.nr. 36-8340

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Til avretting av sementbasert gulv (også med varmekabel), samt på fliser, naturstein og gulvgips. Fiberforsterket, hurtigherdende og selvavrettende. Forbruk (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til innendørsbruk. Forbehandle med Primer C for bedre vedheft. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørker og herder raskt. Selvavrettende.
Forbruk: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato, ved oppbevaring på et tørt sted.
Advarsel
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt