Fra
135,-

Multifix BT, hvit

Fleksibel festemasse med kremet konsistens og høy vedheft. Lett å arbeide med. Velegnet for alle typer keramikk, granittkeramikk, flis og naturstein. For leggig på gulv, vegg og eksisterende fliser. For innen- og utendørs bruk. Inngår i Biltemas våtromsystem.

Tekniske data
 • Farge: hvit
 • Vekt: 20 kg/5 kg
 • Åpentid: 30 minutter
 • Forbruk: 2,5–5 kg/m²
 • Gangbar: Ca. 24 timer
 • Lagringstid i originalemballasje: 12 måneder, tørt
 • Frostsikker

Bruksanvisning
Mål opp riktig mengde vann, 6 liter rent vann til 20 kg Multifix BT, (1–1,2 l til en pakke på 5 kg) i Biltemas målebøtte, 86-1022. Hell vannet over i en ren beholder. Bland deretter innholdet fra pakken med vannet under omrøring og visp godt. La hvile i 5 minutter, og bland deretter ytterligere 1 minutt før bruk. Påfør med en fintannet sparkel. Ved behov av primer, bruk Primer C.

OBS! Festemassen skal brukes i løpet av 8 timer.
 • MULTIFIX BT, HVIT 5KG

  MULTIFIX BT, HVIT 5KG

  Art.nr. 36-8211
  5 kg
  135,-
  27,- / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MULTIFIX BT, HVIT 20 KG

  MULTIFIX BT, HVIT 20 KG

  Art.nr. 36-8210
  20 kg
  299,-
  14,95 / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt