Fra
135,-

Multifix BT, hvit

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Fleksibel og lettarbeidet festemasse med kremaktig konsistens og god vedheft, velegnet til alle typer keramikk, granittkeramikk, fliser og naturstein. Kan brukes på gulv, vegg og eksisterende fliser. Til bruk innendørs og utendørs. En del av Biltemas våtromssystem.

Tekniske data
 • Farge: Hvit
 • Vekt: 20 kg / 5 kg
 • Åpentid: 30 minutter
 • Forbruk: 2,5–5 kg/m²
 • Gangbar: Ca. 24 t
 • Lagringstid: 12 måneder i original emballasje, tørt
 • Frostsikker. Blandingsforhold*5,8 liter vann til 20 kg *1,45 liter vann til 5 kgBruksanvisning
  Mål opp riktig mengde vann i en ren beholder. Bland deretter innholdet i emballasjen under omrøring, og rør godt. La hvile i 5 minutter, og bland deretter i1 minutt til før bruk. Påføres med småtannet sparkel. Bed behov for primer, må du bruke Primer C.

  OBS! Festemassen må brukes innen 8 timer.
 • MULTIFIX BT, HVIT 5KG

  MULTIFIX BT, HVIT 5KG

  Art.nr. 36-8211
  5 kg
  135,-
  27,- / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MULTIFIX BT, HVIT 20 KG

  MULTIFIX BT, HVIT 20 KG

  Art.nr. 36-8210
  20 kg
  299,-
  14,95 / KG
  Fare
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt